میوه سرای فرد ملاصدرا
 • گریپ فروت درجه یک وزن 1 کیلوگرم
  گریپ فروت درجه یک وزن 1 کیلوگرم
  ۱۳,۵۰۰ تومان
  ۱ فروشگاه
 • آووکادو درجه یک دونه ای
  آووکادو درجه یک دونه ای
  ۶۵,۰۰۰ تومان
  ۱ فروشگاه
 • جوانه ماش بسته بندی شده وزن 200 گرم
  جوانه ماش بسته بندی شده وزن 200 گرم
  ۴,۵۰۰ تومان
  ۱ فروشگاه
 • ازگیل درجه یک وزن 500 گرم
  ازگیل درجه یک وزن 500 گرم
  ۱۴,۰۰۰ تومان
  ۱ فروشگاه
 • زردآلو درجه ۱ وزن 500 گرم
  زردآلو درجه ۱ وزن 500 گرم
  ۲۲,۵۰۰ تومان
  ۱ فروشگاه
 • جانا درجه 1 وزن 1 کیلوگرم
  جانا درجه 1 وزن 1 کیلوگرم
  ۸,۵۰۰ تومان
  ۱ فروشگاه
 • برگ مو درجه ۱ وزن 500 گرم
  برگ مو درجه ۱ وزن 500 گرم
  ۱۲,۰۰۰ تومان
  ۱ فروشگاه
 • سبزی کوکو وزن 1 کیلوگرم
  سبزی کوکو وزن 1 کیلوگرم
  ۵,۵۰۰ تومان
  ۱ فروشگاه
 • گیلاس درجه ۱ وزن 500 گرم
  گیلاس درجه ۱ وزن 500 گرم
  ۲۲,۵۰۰ تومان
  ۱ فروشگاه