راهنمای ثبت اخبار مشاغل

نحوه ثبت اخبار کسب و کار

در صورتی که کسب و کار خود را در بانک مشاغل بازار قزوین، ثبت کرده باشید، می توانید اخبار مربوط به فروشگاه یا خدمات مثل تخفیفات ویژه، استخدام و یا ارائه خدمت و یا محصول جدید، افتتاحیه و ... را اطلاع رسانی کنید. همچنین می توانید، اخبار بازار را به عنوان شهروند خبرنگار ارسال نمایید. برای این منظور می توانید از صندوق پیام استفاده نمایید.

1. از بخش پروفایل کاربری، صندوق پیام را لمس نمایید.

2. در بخش صندوق پیام، تیکت جدید را لمس نمایید.

3. مانند نمونه زیر، محتوای تیکت را پر و ارسال نمایید.

.